IloveIndia

Astrology IloveIndia
Lord Ganesha Chalisa is the forty verse prayer to Shri Ganesha. Get the melodious Hymn to Lord Ganesha.

Ganesha Chalisa

Load Ganesha
Shri Ganesh Chalisa is a "forty verse" prayer. Verses are recited or chanted by groups. The acts and deeds of Lord Ganesha are recalled in these verses to aid the devotee to meditate on virtuous and noble qualities.


ll Dohaa ll
Jai Ganapati Sadguna Sadan, Kavivar Badan Kripaal l
Vighna Haran Mangal Karan, Jai Jai Girijaalaal ll

ll Chaupai ll
Jai Jai Jai Ganapati Ganaraaju,Mangal Bharana Karana shubha kaajuu
Jai Gajbadan Sadan Sukhdaata , Vishva Vinaayaka Buddhi Vidhaataa Vakra

Tunda Shuchi Shunda Suhaavana,Tilaka Tripunda bhaal Man Bhaavan
Raajata Mani Muktana ura maala, Swarna Mukuta Shira Nayana Vishaalaa

Pustak Paani Kuthaar Trishuulam , Modaka Bhoga Sugandhit Phuulam
Sundara Piitaambar Tana Saajit, Charana Paadukaa Muni Man Raajit

Dhani Shiva Suvan Shadaanana Bhraataa, Gaurii Lalan Vishva-Vikhyaata
Riddhi Siddhi Tav Chanvar Sudhaare, Mooshaka Vaahan Sohat Dvaare

Kahaun Janma Shubh Kathaa Tumhari,Ati Shuchi Paavan Mangalkaarii
Ek Samay Giriraaj Kumaarii, Putra Hetu Tapa Kiinhaa Bhaarii

Bhayo Yagya Jaba Poorana Anupaa,Taba Pahunchyo Tuma Dhari Dvija Rupaa
Atithi Jaani Kay Gaurii Sukhaarii, Bahu Vidhi Sevaa Karii Tumhaarii

Ati Prasanna Hvai Tum Vara Diinhaa, Maatu Putra Hit Jo Tap Kiinhaa
Milhii Putra Tuhi, Buddhi Vishaala , Binaa Garbha Dhaarana Yahi Kaalaa

Gananaayaka Guna Gyaan Nidhaanaa, Puujita Pratham Roop Bhagavaanaa
Asa Kehi Antardhyaana Roop Hvai, Palanaa Par Baalak Svaroop Hvai

BaniShishuRudanJabahiTum Thaanaa,Lakhi Mukh Sukh Nahin Gauri Samaanaa
Sakal Magan Sukha Mangal Gaavahin, Nabha Te Suran Suman Varshaavahin

Shambhu Umaa Bahudaan Lutaavahin,Sura Munijana Suta Dekhan Aavahin
Lakhi Ati Aanand Mangal Saajaa, Dekhan Bhii Aaye Shani Raajaa

Nija Avaguna Gani Shani Man Maahiin, Baalak Dekhan Chaahat Naahiin
Girijaa Kachhu Man Bheda Badhaayo, Utsava Mora Na Shani Tuhi Bhaayo

Kahana Lage Shani Man Sakuchaai, Kaa Karihau Shishu Mohi Dikhayii
Nahin Vishvaasa Umaa Ura Bhayauu, Shani Son Baalak Dekhan Kahyau

Padatahin Shani Drigakona Prakaashaa, Baalak Sira Udi Gayo Aakaashaa
Girajaa Girii Vikala Hvai Dharanii, So Dukha Dashaa Gayo Nahin Varanii

Haahaakaara Machyo Kailaashaa, Shani Kiinhon Lakhi Suta Ko Naashaa
Turat Garuda Chadhi Vishnu Sidhaaye, Kaati Chakra So GajaShira Laaye

Baalak Ke Dhada Uupar Dhaarayo, Praana Mantra Padhi Shankar Daarayo
Naama'Ganesha'ShambhuTabaKiinhe,Pratham Poojya Buddhi Nidhi Vara Diinhe

Buddhi Pariikshaa Jab Shiva Kiinhaa , Prithvii Kar Pradakshinaa Liinhaa
Chale Shadaanana Bharami Bhulaai, Rache Baithii Tum Buddhi Upaai

Charana Maatu-Pitu Ke Dhara Liinhen, Tinake Saat Pradakshina Kiinhen
Dhani Ganesha Kahi Shiva Hiye Harashyo,Nabha Te Suran Suman Bahu Barse

Tumharii Mahima Buddhi Badaai, Shesha Sahasa Mukha Sake Na Gaai
Main Mati Heen Maliina Dukhaarii, Karahun Kaun Vidhi Vinaya Tumhaarii

Bhajata 'Raamsundara' Prabhudaasaa, Jaga Prayaaga Kakraa Durvaasaa.
Ab Prabhu Dayaa Deena Par Keejai, Apnii Bhakti Shakti Kuchha Deejai
ll Dohaa ll
Shrii Ganesha Yeh Chaalisaa, Paatha Karre Dhara Dhyaan l
Nita Nav Mangala Graha Base, Lahe Jagat Sanmaana ll
Sambandh Apna Sahasra Dash, Rishi panchamii dinesha l
Poorana Chaalisaa Bhayo, Mangala Moorti Ganesha ll